کرونا ویروس (Coronaviruses (CoV خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که موجب بیماریهایی از سرماخوردگی گرفته تا بیماریهای شدید تر مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (مرس)  (MERS-CoV) و سندرم حاد شدید تفنسی (سارس)(SARS-CoV) میشود .

ویروس کرونا نوین (nCoV) نوعی ویروس جدید است که قبلاً در انسان مشاهده نشده است.کروناویروس زئونوز است یعنی بین حیوان و انسان منتقل میشود .تحقیقات مفصل نشان میدهد که سارس از نوعی گربه به نام زباد ( civetcat ) به انسان ها منتقل میشود همچنین مرس از نوعی شتر تک کوهانه ( dromedary )به انسان منتقل میشود .


چند نوع دیگر کرونا ویروس هستند که در حیوانات در گردش هستند ولی هنوز انسان را آلوده نکرده اند .


علائم شایع کروناویروس جدید شامل تب ، سرفه ، تنگی نفس و مشکلات تنفسی است در موارد شدید تر ،عفونت می تواند باعث ذات الریه ،سندرم حاد شدید تنفسی ، نارسایی کلیه و حتی مرگ شود .


توصیه های استاندارد برای جلوگیری از شیوع عفونت شامل شستن منظم دست و پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه ،پختن گوشت و تخم مرغ به صورت کامل است . از تماس نزدیک با هر کس که علائم بیماری تنفسی مانند سرفه و عطسه دارد ،خودداری کنید . منبع : سازمان بهداشت جهانی